Grupa od deset osoba zaposlenih u vladinom, ali i nevladinom sektoru iz cijele Ukrajine boravila je u posjeti Sarajevu u periodu između 15. i 22. oktobra 2017. godine u okviru treninga/studijskog putovanja pod nazivom „Uloga vlade, civilnog društva i privatnog sektora u pomoći kod zapošljavanja interno raseljenih osoba“. Cilj ove posjete bio je podijeliti iskustva iz Bosne i Hercegovine (BiH) kada je u pitanju pružanje pomoći i zaštita prava interno raseljenih osoba nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. U obzir su uzete perspektive bh. institucija, nevladinih i međunarodnih organizacija, te privatnih kompanija. Ovaj trening/studijsko putovanje je organizirala Fondacija Mirovna akademija iz Sarajeva uz podršku USAID-a i World Learning-a.

 

Fondacija Mirovna akademija organizuje studijsko putovanje „Uloga vladinog, nevladinog i privatnog sektora u zapošljavanju interno raseljenih osoba“ od 15-22.10.2017. u Sarajevu za grupu od 10 vladinih službenika i djelatnika u nevladinom sektoru Ukrajine. Namjera ovog programa i studijskog boravka u BiH je pružiti učesnicima uvid u iskustva, uspjehe i izazove s kojima se BiH susreće na polju održivog povratka, integracije i zapošljavanja povratnika i interno raseljenih, te omogućavanje ostvarivanja zakonski zagarantiranih prava ove populacije.

Danas je prvi dan programa/studijske posjete iz Ukrajine pod nazivom «Korištenje hibridnih pristupa s ciljem promoviranja odgovornosti i pristupa pravdi» («eng. Using Hybrid Approaches to Promote Accountability and Access to Justice») u organizaciji Fondacije Mirovna akademija. Cilj ove posjete koja će trajati sve do 9. aprila jeste da se omogući grupi od 10 stručnjaka/stručnjakinja iz Ukrajine (različitih zanimanja) da upotpune svoja znanja i izgrade vještine kada su u pitanju hibridni pristupi pravdi, kroz primjere iz Bosne i Hercegovine (BiH). Hibridni sudovi su sudovi koji procesuiraju djela kažnjiva po međunarodnom pravu. To su mješoviti sudovi i po sastavu i nadležnostima, koji obuhvataju i domaće i međunarodne aspekte prava, gdje se zapravo na ovaj način nastoje prevazići nedostaci koja oba ova svijeta mogu imati ukoliko funkcionišu odvojeno. Primjer jednog takvog suda je bio i Sud BiH (u periodu od 2005. do 2012. godine) odnosno Odjel za ratne zločine koji je uspostavljen nakon dogovora između Ureda visokog predstavnika (OHR) u BiH i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY).  

Eseji

Ubleha za idiote

  • Konsultant

    Konsultant: Više biće, ublehaš (v.) ekstra kategorije s ekstra zaradama, koji se pravi i izgleda kao da sve ovo zna.  Korišten sa odobrenjem iz Ubleha za idiote od Nebojše Šavija-Valha i Ranka Milanović-Blank, ALBUM br. 20, 2004, Sarajevo.

    Opširnije: Konsultant