Danas ?e u Sarajevu biti uprili?eno otvaranje druge Post-jugoslavenske mirovne Akademije za ljude iz regiona bivše Jugoslavije i Jugoisto?ne Evrope aktivne na polju izgradnje mira, suo?avanja sa prošloš?u, zaštite ljudskih prava.

Ovim povodom razgovarali smo sa Goranom Boži?evi?em jedanim od osniva?a i trenutni direktor Miramida centra - regionalne razmjene izgradnje mira u istarskom Grožnjanu-Grisignana, Hrvatska. On ?e zajedno sa znanstvenim savjetnikom dr. sc. Paulom Stubbsom održati kurs pod radnim nazivom "Aktivizam reloaded".

Opširnije: Goran Boži?evi? za Svevijesti: Braniti ljudima iz BiH da putuju - stvaranje podloge za budu?e ratove

Eseji