Grupa od deset osoba zaposlenih u vladinom, ali i nevladinom sektoru iz cijele Ukrajine boravila je u posjeti Sarajevu u periodu između 15. i 22. oktobra 2017. godine u okviru treninga/studijskog putovanja pod nazivom „Uloga vlade, civilnog društva i privatnog sektora u pomoći kod zapošljavanja interno raseljenih osoba“. Cilj ove posjete bio je podijeliti iskustva iz Bosne i Hercegovine (BiH) kada je u pitanju pružanje pomoći i zaštita prava interno raseljenih osoba nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. U obzir su uzete perspektive bh. institucija, nevladinih i međunarodnih organizacija, te privatnih kompanija. Ovaj trening/studijsko putovanje je organizirala Fondacija Mirovna akademija iz Sarajeva uz podršku USAID-a i World Learning-a.

Opširnije: Interno raseljene osobe u BiH: studijsko putovanje o naučenim lekcijama iz BiH za kolege iz Ukrajine

 

Fondacija Mirovna akademija organizuje studijsko putovanje „Uloga vladinog, nevladinog i privatnog sektora u zapošljavanju interno raseljenih osoba“ od 15-22.10.2017. u Sarajevu za grupu od 10 vladinih službenika i djelatnika u nevladinom sektoru Ukrajine. Namjera ovog programa i studijskog boravka u BiH je pružiti učesnicima uvid u iskustva, uspjehe i izazove s kojima se BiH susreće na polju održivog povratka, integracije i zapošljavanja povratnika i interno raseljenih, te omogućavanje ostvarivanja zakonski zagarantiranih prava ove populacije.

Opširnije: Studijsko putovanje: Uloga vladinog, nevladinog i privatnog sektora u zapošljavanju interno...

Danas je prvi dan programa/studijske posjete iz Ukrajine pod nazivom «Korištenje hibridnih pristupa s ciljem promoviranja odgovornosti i pristupa pravdi» («eng. Using Hybrid Approaches to Promote Accountability and Access to Justice») u organizaciji Fondacije Mirovna akademija. Cilj ove posjete koja će trajati sve do 9. aprila jeste da se omogući grupi od 10 stručnjaka/stručnjakinja iz Ukrajine (različitih zanimanja) da upotpune svoja znanja i izgrade vještine kada su u pitanju hibridni pristupi pravdi, kroz primjere iz Bosne i Hercegovine (BiH). Hibridni sudovi su sudovi koji procesuiraju djela kažnjiva po međunarodnom pravu. To su mješoviti sudovi i po sastavu i nadležnostima, koji obuhvataju i domaće i međunarodne aspekte prava, gdje se zapravo na ovaj način nastoje prevazići nedostaci koja oba ova svijeta mogu imati ukoliko funkcionišu odvojeno. Primjer jednog takvog suda je bio i Sud BiH (u periodu od 2005. do 2012. godine) odnosno Odjel za ratne zločine koji je uspostavljen nakon dogovora između Ureda visokog predstavnika (OHR) u BiH i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY).  

Opširnije: Korištenje hibridnih pristupa s ciljem promoviranja odgovornosti i pristupa pravdi

Eseji

Ubleha za idiote

  • Implementacija

    Implementacija: Riječ u BH ušla u modu s ratom. Na engleskom implement znači izvršiti, obaviti, ili usaditi, no ne preporučuje se uporaba domaćih adekvata jer se na taj način gubi mistična aura projekta (v.). Engleska riječ implement potječe od latinskog implere, što prvotno znači NAPUNITI, ISPUNITI, pa i NAPRAVITI ŽENU TRUDNOM. Dakle, kod implementacije se radi o seksu ili, narodski rečeno karanju, no to je najčešće samo virtualno, pri čemu ili ne postoji odnos a postoje općenici i općenice,...

    Opširnije: Implementacija