Danas je prvi dan programa/studijske posjete iz Ukrajine pod nazivom «Korištenje hibridnih pristupa s ciljem promoviranja odgovornosti i pristupa pravdi» («eng. Using Hybrid Approaches to Promote Accountability and Access to Justice») u organizaciji Fondacije Mirovna akademija. Cilj ove posjete koja će trajati sve do 9. aprila jeste da se omogući grupi od 10 stručnjaka/stručnjakinja iz Ukrajine (različitih zanimanja) da upotpune svoja znanja i izgrade vještine kada su u pitanju hibridni pristupi pravdi, kroz primjere iz Bosne i Hercegovine (BiH). Hibridni sudovi su sudovi koji procesuiraju djela kažnjiva po međunarodnom pravu. To su mješoviti sudovi i po sastavu i nadležnostima, koji obuhvataju i domaće i međunarodne aspekte prava, gdje se zapravo na ovaj način nastoje prevazići nedostaci koja oba ova svijeta mogu imati ukoliko funkcionišu odvojeno. Primjer jednog takvog suda je bio i Sud BiH (u periodu od 2005. do 2012. godine) odnosno Odjel za ratne zločine koji je uspostavljen nakon dogovora između Ureda visokog predstavnika (OHR) u BiH i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY).  

Ova studijska posjeta je dizajnirana tako da se hibridni pristupi pravdi posmatraju iz različitih perspektiva i gdje se uzimaju u obzir uloge različitih ključnih aktera relevantnih za ovu temu (sudije, tužioci, advokati, parlamentarci, akademski radnici, nevladin sektor) pojedinačno, ali i gdje se posmatraju njihove interakcije. Učesnici i učesnice ovog programa iz Ukrajine imat će priliku da uz interaktivni rad upoznaju i nauče lekcije koje su njihove kolege/kolegice iz BiH prošli u poslijeratnom periodu odnosno tokom prakticiranja hibridnog modela pravde, te njihove saradnje sa međunarodnim sudijama, tužiocima i ostalim relevantnim osobljem. S tim u vezi, jedna od veoma bitnih komponenti programa sastoji se u povezivanju svakog pojedinog učesnika/učesnice iz Ukrajine, odnosno grupe njih, sa kolegom/kolegicom iz BiH istog ili sličnog profesionalnog profila. 

Partneri u projektu su: Sud BiH, Tužilaštvo BiH, Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) BiH, Misija OSCE BiH, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (ICTY Outreach Office Sarajevo), te Omladinski kulturni centar „Abrašević“ Mostar. Ovaj projekt podržan je od strane USAID-a i World Learning-a.

 


Eseji

Ubleha za idiote