Prihodi

       
  Donacije     20.097,05
  Grant World Learning     24.430,27
  Grant MCC     30.585,98
  UKUPNO     75.113,30

Rashodi

       
  Bankovni troškovi   330,18  
  Članarine   120,00  
  Kirija   2.640,00  
  Knjigovodstvo   300,00  
  Online usluge   142,00  
  Ostalo   201,00  
  Popravke   125,00  
  Poštarina   19,50  
  Projektni koordinator   20.613,96  
  Projektni troškovi      
    Treneri edu programa 3.603,15  
    Materijali za učesnike MCC 174,50  
  Putni troškovi   858,71  
  Režije      
    Ostali režijski troškovi 1.011,61  
    Troškovi komunikacije 653,50  
  Sastanci   416,05  
  Takse i naknade prema državi 81,90  
  Uredske potrepštine   699,20  
  Uredski koordinator   12.314,17  
  UKUPNE TROŠKOVE    44.304,43  

Sve stavke za ljudske resurse uključuju poreze i doprinose

Iznosi u BAM

Skinuti zvaničnu izjavu pdficon_large


Eseji