Politika, moć i nejednakosti

Voditelji: Vlasta Jalušič i Tonči Kuzmanić
Radni jezik: b/h/s jezik

Opis kursa:

Kurs je usmjeren na dublje razumijevanje problematike nejednakosti te njihove povezanosti sa nasiljem i odnosa između politike, moći i (ne)jednakosti.  Pristup je zasnovan na premisi da nejednakosti narušavaju politiku i moć te doprinose nasilju ili vode u nasilje, mada mogu nejednakosti i njihove posljedice same ponekad biti opasnije od samog nasilja – u tom smislu kurs provokativno problematizira hipotezu, da je nasilje ono „najgore“ što nam se može dogoditi. Empirijsku okosnicu  kursa činit će slučajevi revolucija kao generatora moći i politike, a fokus će biti na iskustvu iz 1968, na  revolucijama u Srednjoj i Istoćnoj Europi 1989 te nedavnim revolucijama na bliskom Istoku i u Africi (tzv. Arapsko proljeće).
Osnovna pitanja: Što se dogodi kad moć, utemeljena na političkom djelovanju, postane tek zakržljala osnova institucija? Kako u tom okviru promatrati i razumjeti javne državne politike (ne)jednakosti i kako utjecati na njih?  Diskusija različitih iskustava uspostavljanja moći i njezine institucionalizacije  biti će popraćena vježbom konkretnih analiza politika – zakona i dokumenata – koje se odnose na pitanje (ne)jednakosti i njezinih posljedica. 

CILJEVI KURSA:

 1. Razumijevanje i mišljenje pojmova politike, moći, revolucije i (ne)jednakosti, njihove međusobne odnose i poveznice te moguće posljedice tih poveznica u post-socijalističkom i post-kapitalističkom globalnom kontekstu.
 2. Razlikovanje, definiranje i samo promišljanje pojmova  te njihovo praktično usvajanje.
 3. Analiza i dešifriranje konkretnih pojava nejednakosti u sredinama u kojim žive i djeluju polaznici  te identificiranje njihovih mogućih posljedica za mir ili nasilje. 
 4. Analiza politika nejednakosti na konkretnim primjerima političkih dokumenata, zakona itd. (konkretni primjeri iz država polaznika).

LISTA TEKSTOVA I MATERIJALA KOJE TREBA PROČITATI:

 1. Hannah Arendt, O nasilju. U Hannah Arendt, Politički eseji, Antibarbarus Zagreb, 1996, 176-190. 
 2. Vaclav Havel, The Power of Powerless. Moć nemoćnih : ogledi o politici. Nove Knjige, 1990.
 3. Jean Jacques Rousseau, Rasprava o porijeklu i osnovama nejednakosti među ljudima. Str. 33-71.
 4. Michel Foucault: Panopticism.U: Foucault Reader str. 206-213 i Biopower, ibid. 259-272. (Michel Foucault, Znanje i moć, Globus, Zagreb 2004. Michel Foucault, Rađanje biopolitike, Svetovi, Novi Sad 2005).
 5. Mahmood Mamdani, An African Reflection in the Tahrir Square. http://pambazuka.org/en/category/features/73187
 6. Carol Lee Bacchi.Women, Policy and Politics: the Construction of Policy Problems. (1999) London: Sage. 3-13 i 35-49. 
 7. Vlasta Jalušič: Kompleksne nejednakosti. Tekst iz knjige Majda Hrženjak, Vlasta Jalušič, Vrata nisu baš odprta. Treba da jih gurneš, pa da se otvaraju... Perspektive v reševanju kompleksnih neenakosti. Mirovni inštitut, Ljubljana 2011. str. 11-32.
 8. Prijedlozi zakona ili već usvojeni antidiskriminacijski zakoni država polaznika. 

DOKUMENTARNI I DRUGI FILMOVI:

Adam Curtis collection: The Trap i The Power of Nightmare
Lorédana Bianconi: Do you remember revolution?


Eseji

 • Kolektivno sećanje onlajn

  Thomas Kohls (Prilep, Makedonija)Kurs: Mediji i sjećanje Колективно сећање онлајн Тема овог истражног рада је немачки веб-магазин „Ајнестагес“ („einestages“), који на својом сајту је описан као „јединствен пројекат“ који...

  Opširnije: Kolektivno...

 • Antej ili Herakle

  Radomir Radević Antej, libijski džin, sin Posejdona boga mora i Gaje boginje zemlje. Bio je izuzetno snažan dok god je bio u kontaktu sa tlom (majkom zemljom), ali kada bi ga podigli u vazduh...

  Opširnije: Antej ili...

 • Rat i Kulturna Tradicija

  Aida Šteta UVOD   Roditi se u Bosni i Hercegovini, tačnije na teritoriju bivše Jugoslavije, sredinom osamdesetih, pa čak i prije, iz ove perspektive, samo po sebi nosi neku posebnu težinu. Dešavanja...

  Opširnije: Rat i...

 • Recept

  Recept Autorica: Maja Skenderović, Bosna i Hercegovina Kurs: Aktivističke prakse i novi društveni pokreti za socijalnu pravdu, 6. Postjugoslavenska mirovna akademija Prihvatila sam činjenicu da sa...

  Opširnije: Recept