Od 2009., Mirovnu akademiju na različite načine podržavaju četiri partnerske organizacije:

Centar za ratnu traumu, Novi Sad, Srbija

Centar za mirovne studije, Zagreb, Hrvatska

Mirovna akcija, Prilep, Makedonija

Akcija za nenasilje i izgradnju mira, Gjilan/Gnjilane, Kosovo

Pored gorenavedenih organizacija, također smo surađivali sa sljedećim organizacijama na pojedinačnim projektima: 

Žene u crnom, Beograd, Srbija

Centar za informativnu dekontaminaciju mladih - Buka, Banja Luka, BiH


Eseji